Статутний капітал ПрАТ «СК«Центральна» складає 14 533 532,00 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі п'ятсот тридцять дві) гривні.

            Статутний капітал ПрАТ «СК«Центральна» поділено на 3 497 (три тисячі чотириста дев'яносто сiм) часток, кожна однакової номінальної вартості 4 156,00 (чотири тисячі сто п'ятдесят шість) гривень, корпоративні права за якими посвідчуються акціями в кількості 3 497 (три тисячі чотириста дев'яносто сiм), номінальною вартістю 4 156,00 (чотири тисячі сто п'ятдесят шість) гривень кожна.